Iné fotenia

Hoci mojou Ň°pecializ√°ciou a hlavnou n√°plŇąou je fotenie novorodeniatok, bud√ļcich mamińćiek a rodiniek,¬† p√īsob√≠m alebo som p√īsobila aj v in√Ĺch oblastiach fotografie.

Portréty a business portréty

Asi kaŇĺd√Ĺ z n√°s potreboval aspoŇą raz v Ňĺivote svoju vlastn√ļ fotku. S portr√©tov√Ĺmi fotografiami sa stret√°vame uŇĺ takmer vŇ°ade, na soci√°lnych sieŇ•ach, v m√©di√°ch, v podnikan√≠, pri prezent√°cii na internete alebo v r√īznych dokumentoch ńći dokonca aj v Ňĺivotopise.

҆peci√°lnu kateg√≥riu tvor√≠ takzvan√Ĺ biznis portr√©t. Fotografia, ktor√° o v√°s napovie oveńĺa viac ako si mysl√≠te.¬† NielenŇĺe¬† vyzdvihuje charakteristick√© ńćrty osobnosti ale aj jednoducho a v√ĹstiŇĺne prezentuje vaŇ°u pr√°cu a v√°s v prostred√≠ v√°Ň°ho povolania.

Report√°Ňĺna a Ň°portov√° fotografia

Po foten√≠ novorodeniatok je mojou druhou najobńĺ√ļbenejŇ°ou oblasŇ•ou pr√°ve report√°Ňĺna a Ň°portov√° fotografia. Fotografovanie pre r√īzne Ň°portov√© kluby, profesion√°lne ale aj amat√©rske a ml√°deŇĺn√≠cke. Fotografie pln√© em√≥ci√≠, radosti ale aj sńļz, siln√Ĺch z√°Ňĺitkov a ńćasto aj neuveriteńĺn√Ĺch Ň°portov√Ĺch v√Ĺkonov.

Z√°bery zachyt√°vaj√ļce em√≥cie a atmosf√©ru rozlińćn√Ĺch kult√ļrnych, spolońćensk√Ĺch a Ň°portov√Ĺch podujat√≠. Momentky zauj√≠mav√Ĺch situ√°ci√≠, ale aj d√īleŇĺit√Ĺch okamihov pońćas r√īznych firemn√Ĺch ńći rodinn√Ĺch udalost√≠.

Pri tak√Ĺchto foteniach mus√≠ byŇ• ńćasto fotograf neviditeńĺn√Ĺ, ale z√°roveŇą mus√≠ byŇ• “vŇ°ade”.¬†

Umelecké, produktové a ostatné fotenia

Uk√°Ňĺka fotografi√≠, ktor√© s√ļ m√ījmu srdcu bl√≠zke. Fotografick√© experimenty, romantika, ale aj architekt√ļra a produkty. Tak√© tie moje… Z kaŇĺd√©ho roŇĺka troŇ°ka… KeńŹ sa mi sem tam¬† podar√≠ z√≠skaŇ•¬† chv√≠ńĺku pre seba a zrealizovaŇ• niektor√Ĺ fotografick√Ĺ projekt alebo nafotiŇ• myŇ°lienky a n√°pady, ktor√© nos√≠m v hlave.¬†